NEJBLIŽŠÍ KURZ 

VLASTNÍ RYTMY - Ženský leadership 

jaro 2024 termín bude upřesněn

O kurzech Vlastní rytmy

Ženský leadership - kurz pro manažerky

Ženská sexualita a intimita

Vision Quest pro ženy v České republice 

O co jde, komu jsou kurzy určeny a v čem jsou naše kurzy jiné...

O co jde

Neklidná doba, ať už v průběhu pandemie, či války v Evropě, je pro ženy obzvláště náročná. Dnes se po ženách - matkách, ženách - manažerkách, ženách - zaměstnankyních - tak nějak automaticky požaduje, aby byli připraveny pozitivně reagovat na jednu změnu za druhou, často v denních frekvencích. Nároky a tíha, která leží na ženských bedrech, je enormní.

Chce se, aby ženy plnily všechny své role zároveň, pokud možno bez dalších nároků pro sebe. Chce se, aby vycházely vstříc potřebám dětí, školy, kolegův práci, šéfům, a pochopitelně aby při tom zůstaly milé, vstřícné, krásně upravené a aby večeře i sex byly k dispozici...

Má se za to, že ženy by měly vždy chápat emoce všech a že by měly být vždy emočně přívětivě naladěny.

Kdo se ale postará o emoce žen samotných? Vyvažovat cizí emoce bez toho, aniž bychom pracovali s těmi vlastními, není dlouhodobě možné. Nezdá se nám to vůči ženám spravedlivé.

Nabízíme proto speciálně připravený prostor, kde se ženy mohou zase napojit samy na sebe, dočerpat síly z přírody i z přítomnosti a podpory dalších žen.

Nabízíme k dispozici chráněné místo, kde je možné "se zase nahodit", dostat se opět do živého kontaktu sama se sebou, odložit tíhu a vyčerpání, ohladit rány utržené a načerpat sílu pro další dny, měsíce, roky. Sílu pro sebe, svou rodinu, svoje děti, své muže, pro své blízké.

Budeme mluvit o tom co jsme si jako ženy o sobě uvědomily, O tom, jak uklidnit zjitřené emoce, co jsou efektivní reakce na trvalý pocit nejistoty a jak podpořit schopnost udržet vlastní emoce v klidu.

Jde o to, abychom se my ženy, pevněji usadily ve své síle a především, abychom si zase zvykly starat se o vlastní psychickou podporu a duševní zdraví.

Komu jsou kurzy určeny

Ženám.

Těm ženám, které cítí potřebu v běhu neklidné doby se zastavit a věnovat se chvíli sobě.

Těm, které chtějí prožít radostný zážitek sama se sebou.

Nebo těm, které prostě jen chtějí chvíli být... samy, mimo společnost, rodinu, práci, prostě jen samy se sebou.

Muži, máte doma ženu, o kterou se opíráte? Uvažovali jste, o co se opírá ona? Dopřejte jí možnost regenerace mezi svými, takovou, kam mužský svět zasáhnout nemůže...

V čem jsou naše kurzy jiné?

  • V jemnosti a ohledu na osobní tempo i nastavení každé účastnice.

  • V průvodcování v každé chvíli. Nikdy nebudete samy, když to zrovna nebudete chtít - nevíte si rady s tím, co se Vám právě teď děje? Máte matoucí zážitky? Nebo naopak krásné zážitky a chcete si je uchovat do běžného života? Potkaly jste se s něčím, co Vám "nechutná"? kdykoli během akce? Počítáme s tím a proto je k dispozici profesionální koučka, která vám pomůže zážitky uchopit a převést do podoby, z níž budete emoci čerpat i v rutině denního života

  • V zaměření na pochopení principů. Každý zážitek má své příčiny a následky, je kamínkem do mozaiky složitých psychologických jevů. K těm ale je k dispozici použitelné know-how. Ukážeme Vám, jak fungují principy, ve svých celcích, abyste dobře chápaly, co se vám děje a v praxi nezaměňovaly příčiny s důsledky a naopak.

V důsledném zaměření k tréninku vědomé pozornosti k radosti, kráse a sebepodpoře. Všude Vám říkají, že máte být pozitivní, Jak to ale přesně udělat, na co se zaměřit, jak si udržet emoční nadhled "v masakru každodennosti?" Tak to Vám řekneme my. Naučíme Vás zaměřovat pozornost k tomu, co Vám teď už jde a vyhýbat se pochybám a znejišťování sebe sama. Budeme Vám na drobnostech trpělivě ukazovat, že mít se ráda není jen tak nějaké filozofické nastavení mysli, nýbrž sled konkrétních drobných jednotlivých činů a rozhodování, která mají pevné kořeny v denní realitě a jen tam se dají uplatňovat.