Kurzy

Vlastní rytmy - Ženská sexualita a spiritualita

Poznej a prožij kořeny své sexuality, svého ženství a najdi pro sebe harmonii, která je ti přirozená..

Nezáleží na tom, kolik ti je. Bez ohledu na věk, ženské tělo stále tvoří a ženské intimita stále tajemně vře a klokotá uvnitř a tvoří podstatu ženského sebevnímání...

Tématem pro putování po kruhu budeme opět, ostatně jak jinak, zase my samy, každá sama sobě a pro sebe, v našem žensky hřejivém společenství. Zaměříme se ještě o trochu hlouběji než minule. Teď Vám nabídneme setkání s vaší sexualitou a spiritualitou.

Ať je ženská sexualita pojímána jakkoli, ať je jakkoli oslavovaná či jakkoli zraněná, vždy tvoří to nejvlastnější jádro, od něhož žena odvozuje vnímání sebe sama, svou podstatu. S ženskostí a s ženskou sexualitou se pojí mnohá krásná i temná zákoutí duše a těla, mnohé bolesti a mnohé radosti. A je v naší moci prohlídnout si, z čeho se aktuálně naše sexualita skládá a je v naší moci přerodit bolesti do radostí.

A to je ten hlavní moment, který Vám chceme nabídnout ve čtyřdenním setkání.

Budeme se citlivě dotýkat střípků sexuality, budeme tvořit, tančit, sdílet, mluvit i mlčet o ženských tématech těla, sebe-cítění, sebe-definice, sebe-tvoření v přímém kontaktu s léčivou a podporující silou přírody i ženského společenství.

Komu je kurz určen - jednak příznivkyním Nekonečného kruhu hvězdné panny. Tento kurz je přímým pokračováním putováním po Nekonečném kruhu Hvězdné panny, tak jak jste si jej vyžádaly po posledním setkání. A také všem ženám, které cítí potřebu opatrně se na chvíli ponořit samy do sebe, ale nemají k tomu v běžném životě dostatečnou příležitost.. 

Vlastní rytmy - Vision Quest pro ženy České republice

Neklidná doba, ať už v průběhu pandemie, či války v Evropě, je pro ženy obzvláště náročná. Dnes se po ženách - matkách, ženách - manažerkách, ženách - zaměstnankyních - tak nějak automaticky požaduje, aby byli připraveny pozitivně reagovat na jednu změnu za druhou, často v denních frekvencích. Nároky a tíha, která leží na ženských bedrech, je enormní.

Chce se, aby ženy plnily všechny své role zároveň, pokud možno bez dalších nároků pro sebe. Chce se, aby vycházely vstříc potřebám dětí, školy, kolegův práci, šéfům, a pochopitelně aby při tom zůstaly milé, vstřícné, krásně upravené a aby večeře i sex byly k dispozici...

Má se za to, že ženy by měly vždy chápat emoce všech a že by měly být vždy emočně přívětivě naladěny.

Kdo se ale postará o emoce žen samotných? Vyvažovat cizí emoce bez toho, aniž bychom pracovali s těmi vlastními, není dlouhodobě možné. Nezdá se nám to vůči ženám spravedlivé.

Nabízíme proto speciálně připravený prostor, kde ženy se mohou zase napojit samy na sebe, dočerpat síly z přírody i z přítomnosti a podpory dalších žen.