VLASTNÍ RYTMY - Ženský leadership

sebepoznávací program pro ženy na manažerských pozicích

Seminář je určen těm ženám na vedoucí pozici, které na denní úrovni čelí tlakům a požadavkům na výkon a přitom cítí, že svět by mohl být úplnější a radostnější a fungovat líp, kdyby to "tak nějak víc plulo".

Žena na vedoucí pozici – úspěšná, a přesto nespokojená… Jak častý obrázek.

Úspěch se dostavil, přesto: "něco tomu" schází… Z nadšení zbyla bohužel především únava. "Pořád soutěžím, pořád někomu něco dokazuji, neustále ve střehu a v tlaku, kolik sil mě stojí, než vysvětlím (a prosadím) své záměry… a kde je pak moje radost, tvořivost, intuice, dobrodružství, objevování, vztahy…. Zkrátka, kde jsem já?" To je niterná otázka, bez jejíž odpovědi se ženský leadership nerozvine…

Ženský leadership je téma, které dnes firmami rezonuje. Ženy vedou lidi jinými nástroji a způsoby než muži. Mají jiné dary: intuici, inovativnost, tvořivost, spolu-práci.

To se ale často v prostředí zaměřeném na soutěž a tvrdé dosahování výsledků ztrácí

Co získá firma

 • Ženy – manažerky, které přinesou firmě nové možnosti.

 • Ženy manažerky, vyrovnané se svou rolí v mužském prostředí dnešního managmentu.

 • Příspěvek k podpoře diverzity a schopnosti podívat se na ty samé věci různě.

 • Ženy – manažerky, které rozumí mužskému principu, ale neztratí ani ten ženský.

 • Ženy - manažerky, jistější si samy sebou i svým vedoucím postavením, s větší odvahou používat ženské cesty k vedení lidí.

 • Ženy – manažerky připravené a ochotné přijmout vyšší pozici.

 • Vedení týmu obohacené o dary ženského principu, o zaměření na možnosti, inovace, vztahy, sdílení a spolupráci.

 • Ženy – manažerky, za kterými ostatní půjdou, protože budou autentické. Budou ve svém vedení týmu napojeny jak na svou sebehodnotu, tak i na hodnoty týmu.

 • Plynulejší a hladší pracovní tempo, větší důraz nejen na cíle, ale i na spokojenost.

 • Ženy – manažerky, které budou umět skloubit mužský i ženský princip a budou svůj leadership prožívat autenticky.

Ano, ženy se vzdělávají v nejrůznějších kurzech, Ty jsou ale převážně zaměřeny na získávání a trénink nejrůznějších dovedností. Nicméně prostor na úvahy o sobě, o svých hodnotách, o vlastním směru a o vlastních rytmech chybí. A když není pevný základ, budou rozkolísané i dovednosti, které na tento základ postavíme…

Čtyřdenní program Vlastní rytmy je určen výhradně pro ženy na manažerských pozicích. V bezpečném prostředí a s ohledem na individuální přístup si pojmenujeme principy a parametry manažerského prostředí a naučíme se vidět, odlišovat, využívat a oceňovat přínosy mužského a ženského principu.

Pojmenujeme základní ženské potřeby a budeme hledat možnosti, jak je v prostředí zaměřeném na výkon naplnit a uspokojit.

 • Jak v roli manažerky vyvážit výkon a zároveň se přijímat taková, jaká jsem. Jak se nebát vidět své přednosti i slabiny. Jak víc plynout a zároveň vědět, že jsem sama v sobě v pořádku i v mužském prostředí zaměřeném na boj, soutěž a výkon.

 • Jak si zargumentovat, že si mohu důvěřovat v tom, co cítím a stát si za tím. Jak vyvážit tlak požadavků a potřebu být v souladu se sebou a i se svým týmem?

 • Jak spolu-prožívat radost a emoce, na které vlastně není čas, bez kterých to ale nemá smysl a šťávu?

Ženy umějí být v podnikání stejně úspěšné jako muži. Mužům podnikatelský úspěch jako takový stačí, cítí se v něm dobře, dává jim smysl i cíl, nabíjí je sám o sobě. Ženy - manažerky se v prostředí dosahování výkonu necítí úplně komfortně, často samy ani nevědí přesně, proč. 

Hledání rovnováhy mezi výkonem a radostí je pak pro ženu manažerku klíčová otázka, trvalé téma, které není možné pominout. Co musí žena manažerka pochopit a po kterých mostech přejít, aby si mohla v klidu a přesvědčivě stát za tím, že to, co a jak cítí, je stejně důležité jako to, co a jak dělá? 

Ženy v práci nemají čas na své nitro, rozmýšlení o svých tématech, protože ženy v práci převážně plní cíle. Stejně jako muži, ale mužům to většinou stačí. Přesto to ženy dělají. Protože to prostě potřebují. Přemýšlejí o tom, jak lépe spolu-pracovat, spolu-tvořit a sdílet, místo konkurování, soutěže a hraní mocenských her. Potřebují utvářet sítě vztahů a informací, potřebují realizovat svou schopnost kontinuální inovace. Potřebují prostě svému pracovnímu prostředí přinášet své dary ženského leadershipu. Ale v prostředí formovaném převážně mužským principem to není vždycky možné, a nikdy to není snadné… Hodně žen to nakonec vzdá, cítí se vyhořelé nebo mají pocit, že jejich přínos zas až takovou hodnotu nemá…

O čem to bude:

 • Manažerská role, její poslání, hranice a limity.

 • Mužský a ženský princip a jak fungují.

 • Rysy rovnováhy, minimum nutného, maximum možného.

 • Podmínky a rámce sebepřijetí.

 • Silné stránky.

 • Role myšlení a intuice.

 • Potřeba vnímat všechna nebezpečí, rizika a limity.

 • Potřeba vnímat širší souvislosti a "ženský" způsob práce s časem.

 • Potřeba tvořit vztahy a sítě.

 • Potřeba pečovat.

 • Osobní vnitřní emoční zdroj.

 • Použití jednotlivých částí ženského principu v manažerském životě, přínosy a limity.