VLASTNÍ RYTMY - Ženský leadership

Žena na vedoucí pozici – úspěšná, a přesto nespokojená.

Změňte to! 

Dosahovat cíle už umíte, v tom jste dobrá. Přidejte víc spokojenosti, tvořivosti a radosti pro sebe a pro Váš tým!


SEBEROZVOJOVÝ PROGRAM PRO ŽENY NA MANAŽERSKÝCH POZICÍCH

UNIKÁTNÍ PŘÍSTUP:

spolu, individuálně, v přednáškách, v tanci, v meditaci o samotě v lese

Ženský leadership je téma, které dnes firmami rezonuje. Ženy vedou lidi jinými nástroji a způsoby než muži. Mají jiné dary: intuici, inovativnost, tvořivost, spolu-práci.

Co získá firma

 • Ženy – manažerky, které přinesou firmě nové možnosti.

 • Ženy – manažerky připravené a ochotné přijmout vyšší pozici.

 • Ženy – manažerky, které budou umět skloubit mužský i ženský princip a budou svůj leadership prožívat autenticky.

 • Příspěvek k podpoře diverzity a schopnosti podívat se na ty samé věci různě.

 • Ženy – manažerky, za kterými ostatní půjdou, protože budou autentické. Budou ve svém vedení týmu napojeny jak na svou sebehodnotu, tak i na hodnoty týmu.

 • Plynulejší a hladší pracovní tempo, větší důraz nejen na cíle, ale i na spokojenost.Ženy v práci nemají čas na své nitro, rozmýšlení o svých tématech, protože ženy v práci převážně plní cíle. Stejně jako muži, ale mužům to většinou stačí. Přesto to ženy dělají. Protože to prostě potřebují. Přemýšlejí o tom, jak lépe spolu-pracovat, spolu-tvořit a sdílet, místo konkurování, soutěže a hraní mocenských her. Potřebují utvářet sítě vztahů a informací, potřebují realizovat svou schopnost kontinuální inovace. Potřebují prostě svému pracovnímu prostředí přinášet své dary ženského leadershipu. Ale v prostředí formovaném převážně mužským principem to není vždycky možné, a nikdy to není snadné… Hodně žen to nakonec vzdá, cítí se vyhořelé nebo mají pocit, že jejich přínos zas až takovou hodnotu nemá…

Co získáte Vy  osobně 

 • Rozvinutí darů ženského leadershipu s lehkostí beze strachu z chyb.
 • Umění nechat věci plynout i tlačit na pilu, umění být klidnější i dynamičtější.
 • Větší jistotu sama se sebou i se svým vedoucím postavením, s větší odvahou používat vědomě ženské cesty k vedení týmu.
 • Porozumění ženskému principu v kombinaci s mužským pomůže lépe chápat Vaší roli v organizaci.
 • Uvidíte nové způsoby řešení a komunikace pro tým a firmu a budete mít odvahu je využít.                         

Ženy umějí být v podnikání stejně úspěšné jako muži. Mužům podnikatelský úspěch jako takový stačí, cítí se v něm dobře, dává jim smysl i cíl, nabíjí je sám o sobě. Ženy - manažerky se v prostředí dosahování výkonu necítí úplně komfortně, často samy ani nevědí přesně, proč. 

Hledání rovnováhy mezi výkonem a radostí je pak pro ženu manažerku klíčová otázka, trvalé téma, které není možné pominout. Co musí žena manažerka pochopit a po kterých mostech přejít, aby si mohla v klidu a přesvědčivě stát za tím, že to, co a jak cítí, je stejně důležité jako to, co a jak dělá? 

Čtyřdenní program Vlastní rytmy - Ženský leadership, je určen výhradně pro ženy na manažerských pozicích. V bezpečném prostředí a s ohledem na individuální přístup si pojmenujeme principy a parametry manažerského prostředí a naučíme se vidět, odlišovat, využívat a oceňovat přínosy mužského a ženského principu.

Pojmenujeme základní ženské potřeby a budeme hledat možnosti, jak je v prostředí zaměřeném na výkon naplnit a uspokojit.

 • Jak v roli manažerky vyvážit výkon a zároveň se přijímat taková, jaká jsem. Jak se nebát vidět své přednosti i slabiny. Jak víc plynout a zároveň vědět, že jsem sama v sobě v pořádku i v mužském prostředí zaměřeném na boj, soutěž a výkon.

 • Jak si zargumentovat, že si mohu důvěřovat v tom, co cítím a stát si za tím. Jak vyvážit tlak požadavků a potřebu být v souladu se sebou a i se svým týmem?

 • Jak spolu-prožívat radost a emoce, na které vlastně není čas, bez kterých to ale nemá smysl a šťávu?


Rovnováha mezi výkonem a  radostí

O čem je tento čtyřdenní program:

 • Kombinace intenzivního prezenčního programu v učebně, pobyt v přírodě, společné sdílení a tvůrčí workshop o tom, jak udržet výkon svůj i svěřeného týmu a zároveň využívat svůj ženský potenciál k tvorbě.
 • Zažijete soustředění na sebe sama, práci s cíli a se záměrem, rozvoj intuice a tvořivosti, práci s tělem i dotek přírody a živlů.
 • Zažijete cvičení, tanec, meditaci, sebekoučování, to vše propojeno s vyjednáváním, s manažerskými principy a principy týmové práce.
 • Otevřete si nové cesty řešení i komunikace pro firmu.


 1. V první části se potkáme s technikami a dovednostmi k tomu, abychom dokázaly oslovit jak svůj mužský princip, tak i ten ženský. Naladíme se na tom, jakým jazykem obě tyto části hovoří a jak se dostat blíž "k sobě".
 1. Ve druhé části oslovíme náš ženský princip a každá z nás si zvědomí, na jakých základech vlastní ženský princip spočívá. Zformulujeme si svůj záměr a připravíme se na setkání sama se sebou a s přírodou.
 2. Ve třetí části strávíte několik hodin o samotě v přírodě. Objevíte skutečné kouzlo ženského principu. Je to čas, který věnujete obnovení nebo posilnění ženského principu v sobě a posílíte tak svou energii. Je to taky čas, kdy většině z Vás vykrystalizuje Vaše poslání.
 3. Čtvrtá část je zaměřená na sloučení jednotlivých momentů poznání, které o sobě učiníte. Připravíme je do takové podoby, abyste se o ně následující den, a všechny další dny, dokázaly snadno a s radostí opřít a abyste rozhýbaly dění ve vašich životech a týmech směrem k cílům, které jsou životaschopné.