Vlastní rytmy - Ženská sexualita a spiritualita 

Ať je ženská sexualita pojímána jakkoli, ať je jakkoli oslavovaná či jakkoli zraněná, vždy tvoří to nejvlastnější jádro, od něhož žena odvozuje vnímání sebe sama, svou podstatu. S ženskostí a s ženskou sexualitou se pojí mnohá krásná i temná zákoutí duše a těla, mnohé bolesti a mnohé radosti. A je v naší moci prohlídnout si, z čeho se aktuálně naše sexualita skládá a je v naší moci přerodit bolesti do radostí.

A to je ten hlavní moment, který Vám chceme nabídnout ve čtyřdenním setkání.

Budeme se citlivě dotýkat střípků sexuality, budeme tvořit, tančit, sdílet, mluvit i mlčet o ženských tématech těla, sebe-cítění, sebe-definice, sebe-tvoření v přímém kontaktu s léčivou a podporující silou přírody i ženského společenství.

Program - Ženská sexualita a spiritualita

Než vejdu do Dveří - příprava (čtvrtek večer)

 • Cesta od civilizace k sobě. Vzdaluji se od vnějšího světa, klesám do svých hloubek, potkám se se sebou
 • Kdo jsem, proč jsem tady, co řeším. Jakou stopu chci zanechat.
 • Řeka ženství: Jen se spojit s proudem.
 • Dávám sama sobě, přijímám od ostatních, patřím mezi ně.
 • Hostina pro smysly: příprava prostoru bezpečí, růstu a krásy. 

První krok: (pátek dopoledne)

 • Ženskost jako princip domova, lůno, ze kterého se všechno rodí. Žena jako nositelka lůna, principu zrození. Jak vypadá místo, které vnímám jako vnitřní domov? - řízená vizualizace
 • Nekonečný kruh Hvězdné panny - poznání principů
 • Tanec živlů a prožitek emocí v každém směru kruhu
 • Tanec cyklů - setkání se s vnitřní ženou v jejích archetypálních podobách

Skutečná cesta lesem: (pátek odpoledne)

 • Tělo: probuzení těla - masáž 5 doteků
 • Meditace na propojení se se svým nejniternějším ženstvím.
 • Můj vnitřní muž. Setkání se působením mužského principu. Zdravá role mužského principu v ženském niterném a intimním světě.
 • Co jsou moje zdroje? Co si pro setkání sama se sebou vyberu? Příprava výbavy na místo.
 • Jak poznám svoje místo a co se tam může stát. Průvodce možnostmi.
 • Rituál požehnání. Jděte a potkejte se samy se sebou, nic se vám nemůže stát.
 • Vyhledání místa pro pobyt v přírodě.

Večer a noc v přírodě: Zatančete svůj tanec, tanec pro svou vnitřní ženu.

 • Buduji svůj vlastní Nekonečný kruh hvězdné panny a vydávám se na cestu po něm.
 • Randezvous sama se sebou. Oslava vlastního těla. Přijetí stavu vlastní ženskosti, ženské sexuality a spirituality tak, jak to teď mám.

Na cestě: (sobota)

 • Vnitřní setkání pokračuje: Zůstávám sama se sebou. Nebo: Mlčenlivý sestup do společenství, přirozená ženská tvořivost jako prostředek oslavy vnitřních zážitků.

 • Hledání svých odpovědí: odhazuji závoje, které mě halí. Poznávám sama sebe, tempem, které mi vyhovuje, do hloubky, která mi vyhovuje. Sama nebo ve společenství ostatních.

 • Která esence z mého života dává mému ženství ten hmatatelný objem

 • Jak svou sexualitu prožívám? Co mě zraňuje? Jak to vyléčím?

 • Co mi prospívá? Jak to vyživím?

 • Co mi dala na cestu moje matka? Co mi říká moje tělo? Co mi říká moje

  vnitřní žena?

 • Jak chci svou sexualitu prožívat nadále?

 • Návrat do malého domova.

Návrat k sobě: (sobota večer)

 • Sdílení: Co jsem potkala ve své intimitě? Co jsem se naučila o sobě a o svém ženství? Jaké poselství a jaký dar nesu do společenství?
 • Rituál na zvědomění změn: jsem jiná, než jsem byla včera. Změna se udála uvnitř. 
 • Rituální tanec: Jsem divoká a krásná, tvořivá i jemná... Jak do sebe zahrnout světlé i temné stránky vlastní sexuality?
 • Příběh "k večeři": Jak svoje prožitky přeložit do běžného jazyka, tak abych je mohla prožívat trvale? Jak se nenechat chytit do osidel vlastního studu? Jak reagovat na odsudky a nepochopení těch, kteří prožitek sama se sebou nemají?

Jak si uchovat dnešní duchovní zážitky? Mužský a ženský svět v realitě, průvodce pro návrat do běžného života.

Cesta zpět do civilizace: (neděle dopoledne)

 • Dokončení sdílení
 • Příběh k večeři - rekapitulace
 • Rozloučení s místem a společenstvím: Vděčnost za prostředí, které mi umožnilo se přerodit.